Novi projekti za unapređenje konkurentnosti pri izvozu

Pomažemo inovacije u prehrambenoj industriji USAID Projekat za konkurentnu privredu pokreće novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Cilj ovog programa je da privuče domaće i strane potrošače i dovede do veće prodaje i izvoza. Prepoznata su četiri preduzetnička centra koja imaju kapacitet da ponude različite usluge firmama i početnicima koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta. Glavne oblasti podrške su: tehnologija prerade hrane, dizajn proizvoda, pristup finansijama i marketinški alati. Nakon javnog poziva i odabira učesnika, šesnaest proizvođača hrane će direktno sa preduzetničkim centrima raditi na razvoju prehrambenih proizvoda visoke vrednosti. Više informacija na www.konkurentno.rs