Osvrt na tržište za 23.10.2019.- komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.10.2019.- komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.10.2019.- komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama su se tovljenici nudili danas? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 22.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kada će biti operativne veće količine sojine sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 21.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojoj ceni su se nudili tovljenici na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - suncokretova sačma. Kolika je bila potražnja za suncokretovom sačmom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - stočno brašno, Koliko je bilo interesovanje za stočnim brašnom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - stoka. Zbog čega cena svinja ima uspone i padove u skoro svakoj nedelji? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je trend kretanja cena svinja pri kraju nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama se trgovala suncokretova sačma? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koja je tendencija cene suncokretove sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.