Fjučersi pšenice na Euronextu porasli su na 14-mesečni maksimum,

Fjučersi pšenice na Euronextu porasli su na 14-mesečni maksimum,

U ponedeljak su američke berze zatvorene povodom obeležavanja Dana sećanja, dok su cene pšenice nastavile naglo da rastu na pariskoj berzi zbog prognoza smanjene žetve u Ukrajini, Africi i Rusiji.

Prema monitoringu MARS-a od 27. maja, suša u zapadnoj severnoj Africi, posebno u Maroku i severozapadnom Alžiru, dovešće do oštrog pada prinosa pšenice, što će povećati potrebu za uvozom.

septembarski fjučers pšenice na pariskom Euronextu juče je porastao za skoro 3% na 14-mesečni maksimum od 269 €/t ili 292,6 $/t (+4,9% za nedelju, +14,3% za mesec).

Trgovci su zabrinuti zbog prognoza pada proizvodnje pšenice u Ukrajini i Rusiji, pa još nisu odgovorili na povećanje prinosa pšenice u EU u 2024. godini prema procenama stručnjaka MARS-a na 5,71 t/ha u odnosu na 5,65 t/ha na prosek za 5 godina.

Analitičari IKAR-a su četvrti put za mesec dana snizili prognoze ruske žetve žitarica u 2024. godini sa 132 na 129,5 miliona tona, uključujući pšenicu – sa 83,5 na 81,5 miliona tona zbog gubitaka od mraza u centralnim regionima i Volgogradskoj oblasti, tj. kao i manjak padavina u Evropi, posebno na jugu. Procena izvoza žitarica u 2024/25. smanjena je sa 57 na 55,5 miliona tona, uključujući i pšenice sa 45 na 44 miliona tona.

Stručnjaci UGA su snizili prognozu proizvodnje žitarica i uljarica u Ukrajini 2024. godine za 1,5 miliona tona na 74,6 miliona tona (82,8 miliona tona u 2023.), uključujući pšenicu za 0,9 miliona tona na 19,1 miliona tona (23,1 miliona tona u 23,1 miliona tona). Shodno tome, izvoz žitarica će se smanjiti sa 53,2 miliona tona na 43,5 miliona tona, uključujući pšenicu sa 17,5 miliona tona na 13 miliona tona.

Izvozne otkupne cene u Ukrajini nastavljaju da rastu prateći dolar i već su dostigle 200-205 $/t ili 9200-9400 UAH/t za mlevenu pšenicu i 190-192 $/t ili 8500-8600 UAH/t za stočnu pšenicu sa isporukom do crnomorskih luka.

Predviđene za naredne dane padavine u Ukrajini i na jugozapadu Rusije poboljšaće potencijal useva, što će zaustaviti rast cena.