Osvrt na tržište za 24.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.04.2019. - žitarice i uljarice. Cena kukuruza u trgovanju i danas ne prelazi 15,3 din/kg+PDV na paritetu južnog Banata i 15,1 din/kg+PDV u severnobačkom okrugu. Pad cene kukuruza se ne odražava na pojačanu potražnju niti obim trgovanja. S obzirom da ulazimo u još jednu prazničnu nedelju biće zanimljivo pratiti trend cene nakon praznika.

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.04.2019. - žitarice i uljarice. Danas smo merkantilni kukuruz pratili samo kroz cene u ponudi koje su se kretale od 15,3-15,8 din/kg+PDV. Prijavljenog trgovanja nije bilo ali, kako saznajemo od saradnika, na ternu su kupci nudili cenu od 15-15,3 din/kg+PDV pa se stiče utisak da cena kukuruza i dalje ima blagi silazni trend.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - veštačko đubrivo. U ovom periodu godine primetno je slabo interesovanje oko trgovanja sa đubrivima. Mada još uvek se traže formulacije KAN-a, URE-e po nižim cenam od tržišnih. Neki pregovor za ovu nedelju beležili smo za KAN PANČEVO na cenu od 180 e/t+PDV, ali još nije potvrđena realizacija.Pregled ostalih formulacija u ponudi i kretanje cena možete naći na našem sajtu www.infotim.rs

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - ječam. Tokom nedelje beležili smo ponudu ječma od 20,5-21,3 din/kg+PDV. Ponuđene količine su bile sa više pariteta, pa otuda i širok raspon u ceni. Mada slabije je bilo interesovanje od strane kupaca za trgovanjem ove robe.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - soja zrno. Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni 37,3-37,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena izvoznici su bili aktivni na tržištu soje. Kad to kažemo, mislimo da su ove nedelje imali utovare na baržu. Mada po pitanju aktivnosti u trgovanju, slabije. Kako saznajemo sa terena trgovanja su bila u rasponu cena 37,2-37,3 din/kg+PDV. Po mišljenju većine ponudjača to je još uvek niska cena da bi se odlučivali da prodaju ovu robu u ovom momentu.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - pšenica. I tokom ove nedelje je bilo interesovanja za kupovinom merkantilne pšenice. Na tržište je ponuđena pšenica različitog kvaliteta, od stočne do pšenice visokog kvaliteta. Trgovalo se svim kategorijama pšenice, a prijavljeno je trgovanje pšenicom protein min.12-13% u rasponu cena 22,2-22,5 din/kg+PDV, gde je razliku u ceni određivala hektolitarska masa i procenat glutena. Stočnom pšenicom se trgovalo po ceni od 20 din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - kukuruz. Na tržištu merkantilnog kukuruza tokom nedelje beležimo pad cene u trgovanju. Veća je ponuda kukuruza u odnosu na potražnju, a sa druge strane manja potražnja od strane izvoznika i blagi pad cene kukuruza na FOB-u je doveo do niže cene u trgovanju na domaćem tržištu. Cena kukuruza u ponudi se kretala od 15,2-15,9 din/kg, uz prijavljene realizacije od 15,2-15,5 din/kg+PDV za fca utovareno u vozilo kupca, i 15,6 din/kg+PDV za fca luka. 

Osvrt na tržište za 18.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.04.2019. - žitarice i uljarice. Na tržištu merkantilnog kukuruza danas beležimo pad cene u trgovanju. Prijavljeno je trgovanje po ceni od 15,2 din/kg+PDV za fca utovareno u vozilo kupca, i 15,6 din/kg+PDV za fca luka. Cene u ponudi su išle do 15,8 din/kg+PDV. Manja potražnja od strane izvoznika i blagi pad cene kukuruza na FOB-u je doveo do niže cene u trgovanju na domaćem tržištu.

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.04.2019. - žitarice i uljarice . Cena pšenice, u zavisnosti od kvaliteta, se kreće u rasponu 21-22.5din/kg+PDV. Danas je prijavljeno trgovanje manje količine pšenice sa 12.5-13% proteina, 78hl, po ceni od 22.5din/kg+PDV. Kao i prethodnih dana, kupci hlebnog zrna su uglavnom mlinari.