Osvrt na tržište za 23.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.10.2019. - žitarice i uljarice. Koji je trend cene kukuruza? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 22.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.10.2019. - žitarice i uljarice. Šta je sve potrebno od analiza da bi pšenica dostigla bolju cena? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 21.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.10.2019. - žitarice i uljarice. Kakva je bila ponuda, a kakvo interesovanje za kukuruzom prvog dana nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - sojina sačma. Kakav je trend cene sojine sačme u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - ječam.Koliko je bilo interesovanje za ječmom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - semenska roba

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - semenska roba

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - semenska roba. Šta je uzorkovalo veliku tražnju za semenima pred samu setvu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - veštačko đubrivo. Koliko je bilo interesovanje za azotnim đubrivima u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - soja zrno. Koju cenu je zrno soje postizalo u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 14.10.-18.10.2019. - pšenica. Šta je uzrokovalo povećano interesovanje za pšenicom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.