Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-pšenica,kako se formiraju cene za novi rod?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-kukuruz,koje su operativne količine na tržištu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-ječam,koji je raspon otkupnih cena u ovoj nedelji?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-soja zrno,koje smo cene beležili za ponudu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 29.06.2020.-03.07.2020.-uljana repica,kakav prinos beležimo u proteklim danima?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 02.07.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.07.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.07.2020.-žitarice i uljarice,kakav je prinos novog roda pšenice? -Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.07.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.07.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.07.2020.-žitarice i uljarice,koje su cene novog roda pšenice?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 30.06.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.06.2020.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.06.2020.-žitarice i uljarice,aktuelne žetve i oglašene cene.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.06.2020.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.06.2020.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.06.2020.- žitarice i uljarice,prve ponude novog roda pšenice.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.