Berba kukuruza u Argentini i Brazilu povećava pritisak na cene

Berba kukuruza u Argentini i Brazilu povećava pritisak na cene

Cene kukuruza u Čikagu ostaju pod pritiskom povećanih površina za sadnju i značajnih zaliha u Sjedinjenim Državama, a ubrzanje žetve u Južnoj Americi u bliskoj budućnosti neće dozvoliti rast kotacija.

Prema podacima berze žita u Buenos Ajresu, Argentina je požnjela kukuruz za 54,9%, prosečan prinos je 6,93 t/ha, a vlaga zrna je smanjena na optimalne vrednosti.

Agencija AgRural prenosi da je u Brazilu, u uslovima suvog i toplog vremena, drugi usev kukuruza požnjeven na 49% površina (33% prošle godine), što je rekord za ceo period posmatranja kompanije. U državama Mato Groso i Gojas prinosi kukuruza su dobri, ali su u drugim državama ispod proseka zbog dužeg nedostatka padavina.

Agencija StoneKs snizila je prognozu za žetvu kukuruza u Brazilu sa 121,75 na 121,18 miliona tona, što odgovara prognozi USDA.

Decembarski fjučersi na kukuruz na čikaškoj berzi trguju se na najnižem nivou od kraja 2020. na 165,8 $/t (-19% za godinu) pod pritiskom povoljnog vremena za useve i značajnih zaliha u Sjedinjenim Državama, što je 22% više nego prošle godine.

Tokom 21-27. juna, izvoz kukuruza iz Sjedinjenih Država smanjen je u odnosu na prethodnu nedelju za 29% na 819,6 hiljada tona, a generalno u sezoni dostigao je 42,48 miliona tona, što je 28% više od prošlogodišnjeg tempa.

U isto vreme, citati podržavaju visoke stope prerade kukuruza u Sjedinjenim Državama. Prema USDA, u maju je obim kukuruza koji se koristi za proizvodnju etanola porastao u odnosu na april za 7,4% na 12,9 miliona tona, a ukupno je u sezoni dostigao 103,3 miliona tona ili 74,6% godišnje prognoze USDA, što odgovara prosečan 8-godišnji prosek.

Prema NASS USDA, broj useva kukuruza u dobrom ili odličnom stanju za nedelju dana smanjen je za 2% na 67% (51% prošle godine), a cvetanje kukuruza se javlja na 11% površine, što je 5% više. od prosečnog petogodišnjeg proseka.

Pažnja trgovaca usmerena je na vremenske prilike u Ukrajini i Rusiji, gde bi toplotni talas mogao negativno da utiče na useve kukuruza. Zbog toga je sada veoma važno koliko će padavina ove nedelje pasti u ovim krajevima.

U Ukrajini gotovo da i nema izvozne potražnje za kukuruzom, a domaće tržište nudi 6800-7200 UAH/t sa isporukom u fabriku, što generalno zadovoljava prodavce koji još uvek imaju zalihe.

 

Cene kukuruza padaju u očekivanju ažuriranog bilansa USDA

Cene kukuruza padaju u očekivanju ažuriranog bilansa USDA

Niže cene nafte i visoke stope sadnje u SAD povećavaju pritisak na cene kukuruza, ali mogu biti podržane vremenskim prilikama u Brazilu i podacima o žetvi u Argentini.

Uoči majskog objavljivanja bilansa stanja USDA, analitičari objavljuju sopstvene prognoze. Prema njihovim rečima, procena žetve kukuruza za Argentinu je smanjena na 52,14 miliona tona, a za Brazil – na 122,4 miliona tona, dok ih je USDA u aprilu procenila na 55 miliona tona odnosno 124 miliona tona. Obično stručnjaci USDA ne smanjuju prognoze proizvodnje do kraja žetve, osim ako ne bude vremenskih nepogoda, pa će majsko prilagođavanje biti neznatno, što će povećati pritisak na cene.

Takođe, analitičari očekuju pad svetskih zaliha kukuruza na 314,7 miliona tona, dok ih Stone Ks predviđa na 317 miliona tona, a USDA u aprilu procenjuje na 318,28 miliona tona.

berza žitarica u Rosariju usred dugotrajnih kiša i oštećenja useva od cikada je snizila prognozu roda kukuruza u Argentini u 2023/24 MG na 47,5 miliona tona, iako je setvena površina iznosila rekordnih 8,89 miliona hektara.

Julski fjučersi na kukuruz na čikaškoj berzi su za dve sesije pali za 2,4% na 180,5 $/t (0% za nedelju, +3,6% za mesec) usled pada potrošnje etanola i poboljšanih vremenskih uslova za setvu.

U Sjedinjenim Državama za 27. april – 3. maj proizvodnja etanola smanjena je u odnosu na prethodnu nedelju za 2,2% na 965 hiljada barela/dan, i tri uzastopne nedelje je ispod proseka od milion barela/dan. Smanjenje upotrebe kukuruza u proizvodnji etanola povećava pritisak na cene, posebno na pozadini mogućeg smanjenja izvoza zbog povećanog snabdevanja iz Argentine.

Prema podacima NASS-a, u SAD od 5. maja kukuruz je zasejan na 36% planiranih površina (42% prošle godine, 39% u proseku za 5 godina). Kiše su odložile setvu, ali popunile rezerve vlage.

U Ukrajini je tokom nedelje otkupna cena kukuruza porasla za 3-4 $/t na 167-170 $/t ili 7400-7500 UAH/t sa isporukom u luke Crnog mora zbog velike izvozne potražnje i nedostatka snabdevanja od proizvođača.

U TG 2023/24, Ukrajina je izvezla 23,5 miliona tona kukuruza iz USDA prognoziranih 24,5 miliona tona (25,2 miliona tona prošle godine), uključujući 622 hiljade tona u maju (524 hiljade tona u istom periodu maja 2023).

Ukrajinski kukuruz je i dalje najjeftiniji na svetskom tržištu, pa je tražen od uvoznika, posebno u uslovima rasta cena nove pšenice na 170-185 USD/t.