Osvrt na nedelju iza nas 26.06.2023.-30.06.2023. - suncokretova sačma

Tokom nedelje ponuđeno je 1.500 t suncokretove sačme sa 33% proteina iz uljara Nova Crnja, Šid i Zrenjanin. Ponuđači su za suncokretovu sačmu izašli sa zvanično oglašenim cenama od 38 din/kg+PDV što je ujedno i bila najniža zvanično oglašena cena i po ceni od 39 din/kg+PDV, kao najviša oglašena cena. S početka nedelje beležimo i trgovanje suncokretovom sačmom po ceni od 38 din/kg+PDV. Zbog početka remonta pojedinih uljara smanjena je operativnost ove komponente.