Aktuelnosti sa svetskog tržišta (21.04.2023.)

Najnovija predviđanja američkog ministarsva poljoprivrede( USDA) za proizvodnju svinja u 2023. za EU kazuju da će ona biti manja za 3%, dok če izvoz biti mani za 10ak pocenata. Za to navode nekoliko razloga, osnovni su povećanje ulaznih troškova, ekološki propisi i smanjenje zarade proizvođača. Da li je to šansa za nas koju bi morali da iskoristimo?

Kada je u pitanju kukuruz USDA predviđa u svetu pad proizvodnje od 6%, dok za EU se predviđa dosta veće smanjene i to od 25,8%, takođe značajan podatak je i da bi se u Ukrajini mogla smanjiti proizvodnja kukuruza u odnosu na prethodnu godinu za 35,9%

Evropska komisija u najnovijim procenama predviđa povećanje proizvodnje uljarica za 7% u odnosu na prethodnu godinu računajući na veći rod uljane repice od 13,6% u odnosu na prethodnu godinu

U odnosu na prethodnu sedmicu kukuruz je u Konstanci poskupeo za 2 dolara dok je pšenica pojeftinila za 3 $/t i tako se povećala razlika na 7 $/t. Kukuruzu je cena 262 $/t, a pšenici 255 $/t.

Zabrana uvoza ukrajinskog žita od strane istočnoevropskih članica EU je dovela do dodatnog pada cene pšenice u Ukrajini pa je prosečna cena sada na nivou od 145 $/t, sa kursom dolara od 107 dinara ispadne prosečna cena pšenice 15,5 din/kg