INFO TIM LOGISTIKA-NOVA VERZIJA ANDROID APLIKACIJE

Poštovani saradnici,

dostupna je nova verzija android aplikacije.

 

Novom verzijom je unapređeno:

1. Za odabir roba koje želite da pratite su postavljeni indikatori broja odabranih i broja ukupnih roba i tipova roba.

2. U podešavanjima je dodata opcija za pregled objava roba samo sa datumima koji imaju objave. Kako bi aktivirali ovu opciju potrebno je u meniju sa leve strane odabrati "Podešavanje" i u sekciji "Prikazivanje podataka" uključiti opciju "na stranicama ne prikazivati datume koje nemaju objavu"

3. U sekciji berze postoji dijagram pregleda podataka za prethodnih sedam dana. Kako bi pristupili dijagramu potrebno je da na vašem mobilnom uređaju uključite rotaciju ekrana, zatim postavite uređaj u horizontalan položaj. Neophodno je da vam je odabrana sekcija berze na početnoj strani aplikacije.

4. Unapređen je sistem zaštite podataka prilikom prijave. Nakon instalacije ili ažuriranja aplikacije neophodno je ponovno uraditi postupak prijave.