Javna rasprava o Nacrtu zakona o robnim berzama

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o robnim berzama u periodu od 7. maja do 1. juna 2018. godine.
Javnu raspravu o Nacrtu zakona, Ministarstvo će organizovati u formi dva okrugla stola koja će se održati:
1. u Beogradu, 11. maja 2018. godine u Privrednoj komori Srbije, ulica Resavska br. 13-15, sala br. 4, sa početkom u 12,00 časova; i

2. u Novom Sadu 15. maja 2018. godine u prostorijama Privredne komore Vojvodine, ul. Hajduk Veljkova br. 11, sa početkom u 10,00 časova.
Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremiti konačnu verziju Nacrta zakona za razmataranje na sednici Vlade.