Kretanje cena suncokretovog ulja u svetu

U julu 2012. je cena suncokretovog ulja bila 1200€/t, dok je sojino ulje koštalo 1000€/t.

Najniža cena suncokretovog ulja je bila 600€/t januara 2019, a sojinog 650€/t, da bi posle toga rasla, a vrhunac dostigla u martu mesecu 2022 2140€/t

Više informacija možete dobiti na sajtu Info Tim Logistike