Kretanje cene živih svinja i prasadi u EU

Kretanje cene živih svinja i prasadi u EU

Najniža cena je u Holandiji

Tovljenici S klase 1.7€/kg

Prasad 33.5€/kom

Najviša cene tovljenika S klase 2.27 €/kg na Malti

Prasadi 82€/kom u Italiji

Pratite nas i na aplikacijama Info Tim Logistike

Android https://play.google.com/store/apps/details...

I IOS https://apps.apple.com/app/id1183046581...