OBAVEŠTENJE / UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZVOZ

  1. Zahtev za izvoz se podnosi u slobodnoj formi (telo e-pošte ili prilog na memorandumu) na adresu e-pošte:zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs.

 

  • Ukoliko se zahtev podnosi u telu e-pošte neophodno je u prilogu dostaviti i Ovlašćenje kojim se podnosilac zahteva ovlašćuje da u ime i za račun privrednog subjekta podnese zahtev za odobrenje izvoza,

 

  • Ukoliko se zahtev podnosi kao prilog e-pošte isti mora biti na memorandumu privrednog subjekta, potpisan od strane ovlašćenog lica, u kom slučaju nije neophodno ovlašćenje.

 

  1. Zahtev se podnosi u periodu od:

  • od 20.05. do 25.05.2022. za jun mesec, odnosno,

  • u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za svaki naredni mesec.

Svi zahtevi podneti pre ili nakon propisanog roka neće biti predmet razmatranja Komisije.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: