Ostvarivanje prava za tov stoke

Kao Vaši verni saradnici, želimo Vas podsetiti da i ove godine možete koristiti Podsticaje za tov junadi, svinja, jaradi i jagnjadi. Podsticaji za tov stoke se mogu ostvariti ako se podnese Zahtev za ostvarivanje podsticaja za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 01.01.-15.10. tekuće kalendarske godine i ako su grla predata ili izvezena u klanicu u periodu od 01.10. prethodne kalendarske godine do 30.09. tekuće kalendarske godine.