Osvrt na nedelju iza nas 03.08.2020.-07.08.2020.-subvencije i regulative

03.08.2020. NLB Banka Beograd raspisuje konkurs sa naznakom "Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane". Prijava se može dostaviti elektronskim putem na adresu organic@nlb.rs