Osvrt na tržište za 20.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Ponuda sojine sačme u Bečeju i Šidu i danas, kao i prethodnih dana nudila se po uzoru na promenjenu cenu od 46din/kg+PDV.  Operativne sačme u Vrbasu i Zrenjaninu još uvek nemamo u ponudi.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 21.8-23din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 21.9din/kg+PDV, dok se sačma u Šidu danas nudila po ceni od 23.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija danas nije bilo.

STOKA

Danas smo imali ponudu svinja farmskih po ceni od 150din/kg+PDV, a na terenu je realizacija tovnih svinja farmskih i mini farmskih bila po ceni od 147din/kg+PDV, u mačvanskom okrugu, dok su tovne svinje iz otkupa trgovane po ceni od 138.88din/kg+PDV, kako nam saradnici prijavljuju.