Osvrt na tržište za 22.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 41,7-41,8 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu danas se nudila po ceni od 41,5-41,7 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu i danas se nudila u zavisnosti od procenta proteina po ceni od 42-46 din/kg+PDV. Kako sazanjemo na terenu, cena sojine sačme ima tendenciju pada, cena po kokj se uglavnom dogovara sačma je 41,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali raznovrsnu ponudu, sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Sačma u Novoj Crnji nudila se po ceni od 25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru danas se nudila po ceni od 24,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 24,6 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

STOKA

U današnjoj ponudi bikova je primetna tendencija blagog rasta cene. Tako su se Holštajn bikovi nudili po ceni od 200-215 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama 230-236,6 din/kg+PDV. U najavi je i interventni otkup junadi, koji je ušao u proceduru i trebalo bi da bude realizovan do 05.06.2019. 

Prasad farmska su se nudila po ceni od 300 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 230 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po ceni od 231.5 din/kg+PDV. 

Tovljenici sa farme su se nudili po cenama od 142-150 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po ceni od 130 din/kg+PDV.