Osvrt na tržište za 05.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponudu za sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 41,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 41,3 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Obrenovcu nudila po ceni od 41 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu trenutno nema slobodnih količina u ponudi za sada, uglavnom su sve operativne količine rezervisane. Danas preko Info Tima beležimo i realizaciju za sojinu sačmu Zrenjaninu u kompenzaciji po ceni od 41 din/kg+PDV. Kupci se raspituju o cenama i ponudama, nadajući se ponudama sojine sačme po ceni nižoj od 41 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas, u ponudi od suncokretovih sačmi beležimo operativne količine u Novoj Crnji po ceni od 24 din/kg+PDV. Takođe, danas beležimo i ponude za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 23,9-24,1 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali. Upit za ovom komponentom mali je i bez obzira na malu operativnost robe i malu ponudu, čini se da cena usled slabije potražnje beleži dalji pad.

STOKA 

Cena svinja je i dalje na istom nivou kao i protekle nedelje. Tovne svinje sa farmi su se nudile po ceni od 175 din/kg+PDV, tovne svinej sa mini farmi po ceni od 170 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 165 din/kg+PDV: 

Holštajn bikovi su se nudili po cenama od 180-190 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni 215 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i krave za klanje, po ceni 130 din/kg+PDV.