Osvrt na tržište za 19.08.2019. - voće i povrće

Izraženija je tražnja za svim vrstama voća i povrća, nego neka konkretna ponuda. Ponude su mahom izražene bez cene, jer se čeka kraj berbe i saznanje koje je konačno ili alternativno tržište za svu tu robu, naročito kada je voće u pitanju. 

U ponudi smo imali cveklu, šargarepu, luk i krompir, od voća sve sorte aktuelnih jabuka. U tražnji preovladavaju sve ove robe, a svakako je najveća tražnja za robama koje mogu ići u izvoz.