Osvrt na tržište 03.07.2017.

Na osnovu kretanja cene ponude i potražnje za dan 29.06.2017. godine primetan je sledeći trend prometa roba preko Info Tim Logistika berze informacija. Promet roba se odnosi na tržište Srbije. KUKURUZ: Povećano je interesovanje za tržište kukuruza. Kukuruz beleži blag trend rasta cena u odnosu na prethodne dane. Ponuda prirodno suvog i veštački suvog kukuruza je nešto slabija. Cene se kreću u rasponu od 16.4–17din/kg+PDV za veštački suv, odnosno od 16din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz. PŠENICA: Primetan je značajan porast interesovanja za tržište pšenice. Uprkos velikom interesovanju, ponuda i potražnja su nešto slabiji u odnosu na prethodne dane. Usled nepoznatih količina ovogodišnjeg roda i reakcije Direkcije za robne rezerve sa cenom od 18diN/kg+PDV, cena na tržištu Srbije još uvek nije definisana. Cene pšenice roda 2016 i roda 2017g. su trenutno izjednačene i kreću se u rasponu od 16.5-17din/kg+PDV. STOČNO BRAŠNO: Stočno brašno beleži isti trend cena u odnosu na prethodni dan. Cena za stočno brašno se kreće u rasponu od 10-11din/kg+PDV. Povećano interesovanje za cene u mlinskoj industriji. JEČAM: Primetan je značajan porast potražnje za ječmom. Cena je bez velikih oscilacija uprkos velikoj potražnji i kreće se u rasponu od 14.4-14.7din/kg bez PDV. Ovakvo kretanje cena, ponude i potražnje za ječmom u direktnoj je vezi sa trenutnim prometom pšenice na tržištu Srbije. Konačno definisanje tržišta ječma može se očekivati nakon formiranja cene pšenice. SOJINO ZRNO: Soja u zrnu beleži stabu ponudu i tražnju. Trgovanje je usmereno uglavnom ka krajnjim kupcima koji su spremni da plate 45.5-48din/kg bez PDV. SOJINA SAČMA: Na tržištu Srbije postoje značajne količine operativne sojine i suncokretove sačme. Uprkos značajnim količinama robe potražnja je slaba. Cene za suncokretovu sačmu se kreću u rasponu od 16-16.5din/kg bez PDV, za sojinu sačmu 48din/kg bez PDV, u zavisnosti od proizvođača. SVINJE: Na tržištu Srbije ne beleži se značajna ponuda i tražnja svinja. Cene se kreću u širokom rasponu: 1. Tovljenici farmski od 185-195din/kg bez PDV; 2. Tovljenici mini farma 190din/kg bez PDV; 3. Prasad mini farma 248din/kg bez PDV; Primetan je izvoz prasadi u Crnu Goru po ceni od 2e/kg bez PDV. VOĆE I POVRĆE: Kada je tržište povrća u pitanju povećano je interesovanje za krompirom i lukom. Cena krompira je 20din/kg bez PDV. Cena luka se kreće u rasponu 10-14din/kg bez PDV. Ljubičasti luk je dostizao cenu od 37din/kg sa PDV-om. Pored krompira i luka povećano je interesovanje za paprikom i šargarepom. Kada je tržište voća u pitanju, povećana je ponuda lubenice, nektarina i kajsije. Lubenica se kreće u rasponu 16-20din/kg sa PDV. Cena kajisije se kreće u rasponu od 55-65din/kg bez PDV. Ostale robe prometovane preko Info Tim Logistike beleže isti trend cena, ponude i tražnje kao i prethodnog dana.