Osvrt na tržište 09.05.2018. - žitarice

KUKURUZ

Današnja ponuda kukuruza se kretala od 17.4-17.7din/kg+PDV i za prirodno i za veštački suv kukuruz. Kupci su bili raspoloženi da plate 17.3din/kg+PDV, ali smo mi ipak beležili trgovanje 50t prirodno suvog kukuruza po ceni od 17.5din/kg+PDV.

PŠENICA

Danas, veoma slaba ponuda pšenice. Ponuđači su suzdržani sa prodajom robe. Veliki broj ponuđača očekuje više cene, a neki od njih čuvaju robu jer ne znaju sa kakvim prinosima i kvalitetom će raspolagati kada je u pitanju novi rod. Tražnje ima za pšenicom različitog kvaliteta i na različitim paritetima.

SOJA ZRNO

Tokom ove nedelje, ponuđači su očekivali da će doći do rasta cene zrna soje i da će biti veće interesovanje od strane kupaca. Međutim, do toga nije došlo, bar do danas. Soja se danas nudila po ceni od 46.5din/kg+PDV. Po istoj ponuđenoj ceni je i istrgovana. Tokom prethodne nedelje ponuda je bila na 47din/kg+PDV, pošto nije bilo mogućnosti da se proda po toj ceni, ponuđač je korigovao cenu na 46.5din/kg+PDV, po kojoj je na kraju i istrgovao.

JEČAM

Tokom cele nedelje, kao i danas, veoma slaba ponuda ječma.