Osvrt na tržište za 02.04.2024. - stoka

STOKA

Jagnjad su za danas ponuđena po ceni od 550 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđena su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Prasad sa farme ponuđena su po ceni od 600 din/kg+PDV. Šilježad su ponuđena po ceni od 450 din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme ponuđene su po ceni od 250 din/kg+PDV. Neka manja količina je istrgovana po ovim cenama, ali i uz produženu valutu plaćanja.

G.J.