Osvrt na tržište za 05.10.2022.-stoka

Prasad sa farme su se oglašavale na cenu od 350 din/kg+PDV, prasad sa mini farme na 320-325 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 300din/kg+PDV. Zbog slabe operativnosti robe ponudjači pokušavaju da oglase robu po jačim cenama, ali na te cene još uvek nema pregovora. Ovce sjagnjene su se oglašavale na cenu od 17000din/kom+PDV. Ovce su vitemberg rase starosti 2-3 godine.