OSVRT NA TRŽIŠTE ZA 08.02.2018.

Svakodnevnim praćenjem tržišta, donosimo ispravne poslovne odluke. KUKURUZ Za 08.02.2018. beležili smo trgovanje veštački suvim kukuruzom po ceni od 16.2din/kg+PDV,dok ponude i dalje imamo do 17dindin/kg+PDV. Trgovanje je i dalje manjeg obima, ali imamo poziva u smislu provera cena i stanja na tržištu. PŠENICA I u slučaju pšenice je situacija slična, bez prijave trgovanja. U sredu smo imali ponuđenu količinu od 500t, po ceni od 16.5din/kg+PDV, od čega je 400t istrgovano toj ceni.Ponude se kreću do 17.5din/kg+PDV i to za kvalitetniju pšenicu. SOJA ZRNO Ponudjena cena za soju na današnji dan je 47.3din/kg+PDV. Trgovanja danas nismo beležili. JEČAM Ponuđene cene ječma na današnji dan su u rasponu 17.3-17.4din/kg+PDV. Danas smo beležili trgovanja po ceni od 17.3 din/kg+PDV. SOJINA SAČMA Današnje ponude za sojinu sačmu Vrbas 48din/kg+PDV, Bimal 48.2-48.5din/kg+PDV, i indijske na 48-49din/kg+PDV. Velika je ponuda domaće i uvozne sačme, dok je tražnja mala. Očekuje se dalji pad cene ove komponente. SUNCOKRETOVA SAČMA Današnje ponude za suncokretovu sačmu su za uljaru u Šidu po ceni od 16.1din/kg+PDV , za Sombor 16din/kg+PDV, za Novu Crnju 16.1din/kg+pdv. Imali smo prijavljene realizacije sa terena po ceni od 15.7din/kg+PDV za 50t u uljari u Zrenjaninu. STOKA Sa terena smo dobijali različite cene zavisno od pariteta i kategorije svinja. Stočari su nezadovoljni niskim cenama, kažu da je najveći problem sa cenom uvoz i period u godini, ne žele da prodaju po ovim cenama,pa je zato ponuda smanjena. Imali smo prijavljenu realizaciju za tovne svinje iz otkupa po ceni od 130din/kg+PDV.