Osvrt na tržište za 08.02.2023.-brašno

Cene konzumnog brašna se ni tokom ove nedelje nisu bitnije menjale. Međutim, cena merkantilne pšenice beleži trend pada, pa je pitanje da li će se to odraziti i na cenu brašna. Potražnja je takođe slaba a mlinari na lageru imaju veće količine ove robe. Cene brašna T-500 se kreću od 48 do 55 din/kg+PDV, T-400 53 do 59 din/kg+PDV, T-850 46 do 47 din/kg+PDV.