Osvrt na tržište za 14.06.2018. - žitarice

KUKURUZ:

Prijavljeno je trgovanje skromnih 50t kukuruza veštački suvog po ceni od 16.9din/kg+PDV, što ne odražava u potpunosti stanje robe u potražnji. Svakako da Ima interesovanja za kupovinom, a kako nezvanično saznajemo na terenu, na paritetu južnog Banata je postignuta cena od 17.1din/kg+PDV za prirodno sušen kukuruz.

PŠENICA:

Tražnja za starom pšenicom je i dalje aktuelna uz prijavljeno trgovanje stočnom pšenicom po ceni od 18-18.2din/kg+PDV, za fca kupac i na odloženo plaćanje. Što se tiče pšenice rod 2018, tržišne ponude su u rasponu cena od 17-18din/kg+PDV, bez prijavljenog trgovanja.

SOJA ZRNO:

Na današnji dan, bez velikih promena u odnosu na celokupnu situaciju tokom  nedelje. Zrno soje se nudilo po ceni od 42.7din/kg+PDV. Kupci i dalje postojani u svojoj odluci da ne pokreću veća trgovanja ovom robom. 
 

JEČAM:

Tokom današnjeg dana, ječam se nudio po cenama u rasponu 16-16.5din/kg+PDV. Trgovanja su i dalje na nivou 16din/kg+PDV. Kako žetva odmiče, prisutne su veće ponude ječma na tržištu. U razgovoru sa saradnicima, dolazimo do informacija da je moguće da dođe do pada cene ove robe. Za sad, trgovanja i dalje na nivou kao i prethodne nedelje.