Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice

KUKURUZ

Zabeležene cene u ponudi kukuruza na današnji dan su se kretale za prirodno suv kukuruz  do 14% vlage i za prirodno suv od 14-16% vlage u intervalu cena od 17.6-18din/kg+PDV, pri čemu je realizovan prirodno suv do 14% vlage na 17.7din/kg+PDV, dok je veštački suv kukuruz nuđen od 17.6-18.3din/kg+PDV, uz realizaciju na  17.6din/kg+PDV, roba sa lagera, i 17.8-17.9din/kg+PDV. Vidljiv je blag porast cene u realizaciji kukuruza, jer je i sama potražnja na tržištu Srbije u povećanju.

PŠENICA

Na današnji dan primećen je trend pojačane ponude pšenice po količinama i po paritetima. Ponuđene cene za pšenicu merkantilnu rod 2017 bila je od 18-18.3din/kg+PDV,  do 12% proteina su se kretale od 18.2-18.3din/kg+PDV, dok je ponuda za stočnu pšenicu bila na nivou od 17.7din/kg+PDV. Realizacije nisu zabeležene, jer su pregovori još u toku, kupci nisu bili spremni da plate ove nivoe cena.

SOJA ZRNO

Stabilna situacija na domaćem tržištu, sto se tiče ponude i tražnje soja zrna, jer su nepromenjene cene u ponudi  od 46.5-48din/kg+PDV, već izvestan period, a realizacija je na nivou od 46.5din/kg+PDV.