Osvrt na tržište za 20.10.2022.-repromaterijal

Oglašene cene za ureu Rusija 25/1 bile su u rasponu cena 845-850e/t+PDV, mada povratno na terenu čujemo da su cene u pregovorima na nižem cenovnom rangu.Kad pričamo sa našim saradnicima, mahom su nabavke za NPK formulacije nabavljene, sada je veće interesovanje za azotnim đubrivima.

Semenska pšenica Ns sorte se danas nudila 61-61 din/kg+PDV. Probrani asortiment, traži konkretnog kupca.