Osvrt na tržište za 21.05.2018. - žitarice

KUKURUZ

Današnji dan je obeležila veoma velika ponuda kukuruza, ukupna količina ponude je prelazila 2000t, za prirodno i veštački suv kukuruz, dok je tražnja bila po količinama znatno manja od ponude. Cene ponude za veštački suv kukuruz kretale su se od 17.6-17.8din/kg+PDV, dok je zabeležena realizacija na 17.7din/kg+PDV, dok je prirodno suv kukuruz nuđen od 17.6-18din/kg+PDV, istrgovan na 17.7din/kg+PDV, a kukuruz od 14-16% vlage nuđen je od 17.7-17.8din/kg+PDV, bez zabeleženog trgovanja.

PŠENICA

Ponuda pšenice je danas bila aktivnija od prethodne nedelje, jer su se proizvođači i prodavci izjasnili sa većom ponuđenom cenom u prodaji, te je pšenica sa minimum 10% proteina nuđena na 17.6-17.8din/kg+PDV, pšenica sa minimum 12% proteina nuđena na 18.3din/kg+PDV,  sa 13% proteina na 18.5din/kg+PDV. Realizacija konkretna nije potvrđena, a pregovori su u toku za pšenicu od 10% proteina, a prodavac je za ovu kategoriju do kraja dana podigao cenu ponude, jer je ispratio trend rasta cena u ponudi na našem tržištu.

SOJA ZRNO

Početak nedelje je obeležila veća ponuda zrna soje. U razgovoru sa saradnicima smo došli do informacija da se očekuje pad cene, što je i uslovilo povećanu ponudu zrna soje. Na današnji dan ponuđene cene zrna soje su u rasponu 46.3-47din/kg+PDV. Interno ponude smo imali i po nižim cenama. Trgovanja danas nismo beležili.