Osvrt na tržište za 21.12.2022.-stoka

Oglašene cene za bikove holštajn su bile na nivou 320 din/kg+PDV, a cene za bikove simentalce od 315 do 333 din/kg+PDV. Koliko primećujemo na terenu slaba je tražnja od strane kupaca i niži nivo cena u pregovorima. Jagnjad su nuđena na cenu 370 din/kg+PDV, ovce za klanje 170 din/kg+PDV. Operativne robe ima na terenu uoči praznika.