Osvrt na tržište za 22.02.2023.-brašno

Cene konzumnog brašna se ni tokom ove nedelje nisu bitnije menjale. Potražnja je takođe slaba a mlinari na lageru imaju veće količine ove robe. Cene brašna T-500 se kreću od 44 do 50 din/kg+PDV, T-400 50 do 56 din/kg+PDV, T-850 43 do 44 din/kg+PDV, integralno pšenično brašno imalo je cenovni raspon od 51 do 57 din/kg + PDV.