Osvrt na tržište za 22.09.2022.-repromaterijal

Kod naših saradnika i dalje je aktelna nabavka veštačkog đubriva. Nema većih cenovnih pomeranja oko oglašenih cena za većinu formulacija. Treba samo ispitati operativnost robe na terenu i mogućnost utovara robe. NPK 16x16x16 Rusija je oglašava na cene 813-815 e/t+PDV, NPK 15x15x15 Rusija 25/1 na 790e/t+PDV, Map 12x52x0 Rusija BB 1150-1200e/t+PDV.

Za danas smo imali najavu pregovora za semensku pšenicu 25t Simonide i Future fca isporučeno kupac na 66din/kg+PDV. Operativnih roba ima. Najava je od sutra promene cenovnika na niže kod nekih naših ponudjača. Naši saradnici se interesuju i oko nabavke semeskog ječma, stranih sorti pšenice.