Osvrt na tržište za 22.09.2022.-stoka

Tovne svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 260 din/kg+PDV. Kako se bližimo kraju nedelje, pokušaj je ponudjača da krenu sa jačim oglašenim cenama u nadi da će se te cene i realizovati u idućoj nedelji. Za ostale kategorije stoke nema većih pomeranja, bikovi holštajn se i dalje nude na cene 300din/kg+PDv, jagnjad na 320 din/kg+PDV, ovce za klanje na 145 din/kg+PDV.