Osvrt na tržište za 22.12.2022.-stoka

Na kraju još jednog stočarskog dana u okviru promocije Info tim Logistike, dajemo šarenoliku ponudu i tražnju svih kategorija stoke. Kad su bikovi u pitanju holštajn bikovi su se nudili na cenu od 300 din/kg+PDV, a bikovi simentalci na cenu od 315-330 din/kg+PDV, bikovi aberdeen angus na cenu 330 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila u rasponu cena 370-440 din/kg+PDV, a ovce za klanje su se nudila na cenu 166-170 din/kg+PDV. Oseća se povećana tražnja za jagnjadima uoči predstoječih praznika. Prasad sa farme su se nudila u rasponu cena 400-420 din/kg+PDV. Slaba operativnost prasadi na terenu, dovela je do jačih cena u pondudi i pregovorima. Tovljenici imaju najavu za pad cene u narednoj nedelji. Danas su naši saradnici dogovoarali tovljenike sa farme na cenu od 220 din/kg+PDV. Raspon ponuđenih cena bio je od 220 do 240 din/kg+PDV.