Osvrt na tržište za 23.05.2018. - žitarice

KUKURUZ

Danas je prijavljeno trgovanje merkantilnim kukuruzom u rasponu cena 17.8-18din/kg+PDV za veštački suv kukuruz i 17.5din/kg+PDV za kukuruz sa vlagom do 15%. Najveće cene u trgovanju se postižu na paritetu Srema. Međutim i dalje su u pitanju manje količine u trgovanju, jer mnogi ponuđači na dobrom paritetu i sa konkurentnim cenama ne uspevaju da realizuju prodaju pošto se suočavaju sa nižim cenama koje su kupci spremni da plate.

PŠENICA

Današnji dan je protekao u veoma dinamičnim zbivanjima na polju ponude i trgovine pšenicom, jer je bila zastupljena velika ponuda sa trendom rasta cene kako je odmicao dan,  kao i  i kupovina ove robe. Pšenica merkantilna se nudila na nivou cena od 18.3-18.5din/kg+PDV, pšenica sa minimum 12% proteina nudila se od 18.3-18.7din/kg+PDV, dok je potvrđena realizacija bila na 18.5din/kg+PDV, a pšenica sa minimum 13% proteina se nudila od 18.5-19.3din/kg+PDV. Zabeležili smo danas i trgovanje stočne pšenice na  18.3din/kg+PDV, fca kupac.

SOJA ZRNO

Kako nedelja odmiče i dalje na trištu soje veća ponuda u odnosu na potražnju. Ponuđene cene soje za današnji dan su u rasponu 45.8-46.5din/kg+PDV. Trgovanja su beležena po ceni od 46din/kg+PDV.

JEČAM

Ponuda ječma veoma mala već duži vremenski period, kao i danas. Tražnja veća u odnosu na ponudu. Interno, u razgovoru sa saradnicima došli smo do informacija da se na terenu trgovalo po cenama 18.3-18.5din/kg+PDV.