Osvrt na tržište za 23.11.2022.-stoka

Tovne svinje farmske su se oglašavale na cenu 240 din/kg+PDV, a tovne svinje mini farma 230-235 din/kg+PDV. U ovoj nedelji bili slaba je bila potražnja za tovljenicima, pa su tako ponudjači u nemaju gde da plasiraju svoju robu obrarali cenu u ponudi.