Osvrt na tržište za 24.01.2023.-brašno

Na početku nedelje nije bilo promena što se tiče cene brašna. Cene brašna T-500 se kreću u rasponu od 49 do 53 din/kg+PDV, T-400 od 53 do 59 din/kg+PDV. Mlinovi koji su zaustavili meljavu ili bili u remontu za vreme praznika, počinju sa novom meljavom.