Osvrt na tržište za 24.05.2018. - žitarice

KUKURUZ

Današnji dan je obeležila veća ponuda kukuruza u odnosu na potražnju koja je skoro izostala. Cene su na početku dana ostale na nivou jučerašnjih. Od strane  ponuđača smo, pred kraj dana imali korekcije cena, na dole. Današnje cene u ponudi su u rasponu od 17.6-17.8din/kg+PDV, bez prijavljenog trgovanja. Što se tiče cena za fca domaće luke, takođe se beleži blagi pad cena za luku Novi Sad i Bačka Palanka od strane većih kupaca, tako da je ona za današnji dan 17.9din/kg+pdv, fca luka Novi Sad i Bačka Palanka.

PŠENICA

Danas smo mogli zapaziti da je na tržištu pšenice došlo do blagog umirenja ponude i po količinama i po ceni, te se pšenica merkantilna rod 2017. nudila na 18.2din/kg+PDV, pšenica sa minimum 12% proteina na 18.2din/kg+PDV i pšenica sa minimum 13% proteina se nudila i realizovala na nivou od 18.5din/kg+PDV. Prijavljenih kupaca danas je bilo, ali su zbog mirovanja cene u odnosu na prethodni dan, odlučili da sačekaju sa kupovinom, očekujući povoljniju kupovinu.

SOJA ZRNO

Na današnji dan ponuđene cene soje zrna su u rasponu 45.6-46din/kg+PDV. Primetan je pad cene sojinog zrna. Ponuđači su svoje ponude korigovali na niže usled nemogućnosti plasmana robe po prvobitnim cenama.

JEČAM

Današnji dan, takođe oslikava veća tražnja u odnosu na ponudu. Međutim, danas se trgovalo ječmom po ceni od 18.3din/kg+PDV