Osvrt na tržište za 24.11.2022.-stoka

Oglašena cena za jagnjad bila je u rasponu cena 370-389 din/kg+PDV, ovce za klanje su se nudile na 166.67 din/kg+PDV. Slaba je operativnost ove robe na terenu, pa su i kupci zainteresovani da se upučuje na njih za operativne količine. U ovom periodu godine interesantna je nabavka prasadi za klanje i krmača za klanje. Raspon oglašenih cena krmača za klanje bila je 195-230 din/kg+PDV, a prasadi za klanje 330-360 din/kg+PDV. Trenutno su ovo viši nivoi cena u odnosu na to što su kupci spremni da plate.