Osvrt na tržište za 27.06.2023. - stoka

Tovne svinje farmske su ponuđene po ceni od 255 din/kg+PDV. Nazimice za priplod su bile u ponudi po ceni od 50.000 din/kom+PDV.