Osvrt na tržište za 27.06.2023. - stoka

Bikovi holštajn su ponuđeni po ceni od 305 din/kg+PDV, bikovi simentalci u rasponu cena od 327 do 337 din/kg+PDV i danas su realizovani bikovi simentalci po ceni od 327 din/kg+PDV. Jagnjad su ponuđena po ceni od 370 din/kg+PDV, a ovce za klanje po ceni od 167 din/kg+PDV. Krmače za klanje su realizovane po ceni od od 205 din/kg+PDV. Prasad mini farme su ponuđena u rasponu cena od 370 do 426 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su realizovana u rasponu cena od 324 od 340 din/kg+PDV. Tovne svinje farmske oglašene u rasponu cena od 250 do 260 din/kg+PDV. Tovne svinje mini farme su realizovane po ceni od 245 din/kg+PDV, dok su svinje iz otkupa realizovane u rasponu cena od 231 do 240 din/kg+PDV. 

M.K.