Osvrt na tržište za 29.11.2023.- brašno

Tokom nedelje mlinari su korigovali cene brašna na gore. Cene brašna T-500 u ponudi se kreću od 30,5 do 33 din/kg+PDV, T-400, od 34 do 44 din/kg+PDV. 

D.P.