Osvrt na tržište za 29.11.2023.- stoka

Bikovi holštajn ponuđeni su po ceni od 300 din/kg+PDV. Jagnjad su ponuđena u rasponu cena od 403 do 463 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđena su po ceni od 167 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Prasad su ponuđena po ceni od 472 do 550 din/kg+PDV. Tovne svinje ponuđene su za danas po ceni od 260 do 280 din/kg+PDV.

G.J.