Osvrt na tržište za 30.01.2024.- stoka

Šilježad su bila u ponudi po ceni od 450 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Prasad su bila u ponudi od 600 din/kg+PDV. 

G.J.