Osvrt na tržište za 30.08.2023.- stoka

Bikovi simentalci su ponuđeni po ceni od 326 din/kg+PDV. Nazimice za priplod su ponuđene po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Ovce za klanje su ponuđene po ceni od 185 din/kg+PDV. Ponuđena cena za prasad bila je u rasponu od 310 do 500 din/kg+PDV. I dalje beležimo širok raspon cena u ponudi, u zavisnosti od kvaliteta i kategorije prasadi. Tovljenici su ponuđeni od 260 do 280 din/kg+PDV.

M.K.