Osvrt na tržište za 31.01.2024.- stoka

Bikovi holštajn ponuđeni po ceni od 305 do 315 din/kg+PDV. Bikovi simentalci ponuđeni su po ceni od 337 do 343 din/kg+PDV. Jagnjad su ponuđena na cenu od 510 din/kg+PDV. Šilježad su bila u ponudi po ceni od 450 din/kg+PDV. Ovce su ponuđene po ceni od 185 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Prasad su bila u ponudi od 490 do 600 din/kg+PDV. Na terenu je slaba opertivnost robe u ponudi, pa ponuđači drže ovaj viši nivo cena u oglasima. Tovljenici su se nudili po ceni do 210 do 220 din/kg+PDV. Klaničari se i dalje izgovaraju da su nabavke smanjene, pregovori za minifarmsku robu su na 210 din/kg+PDV.

G.J.