Osvrt na tržište za 31.05.2018. - žitarice

KUKURUZ

Danas je prijavljeno trgovanje skromnih 50t veštački suvog kukuruza na paritetu Srema, ali je zato cena od 17.6din/kg+PDV po kojoj se trgovalo maksimalna cena u ovom trenutku. Odsustvo tražnje od strane trgovačkih firmi uslovljava veći pritisak robe u ponudi, a korekcijom cena na dole od strane ponuđača ne postiže se očekivani efekat, a to je prodaja. Za današnji dan, kako saznajemo na terenu, potencijalni kupci su na pojedinim paritetima nudili cenu od 17.1din/kg+PDV, što je najniža cena za ovu nedelju.

PŠENICA

Cena pšenice roda 2017. u ponudi ne popušta. Uglavnom se nudi po ceni do 18.3din/kg+PDV, za protein min.12%, srps kvalitet od 17.8-18.3din/kg+PDV, a pšenica sa proteinima min.13% do 18.8din/kg+PDV. Za pšenicu rod 2018. i dalje stižu nove informacije sa terena. Cena od 150eur/t+PDV je tokom dana ponuđena u količini od 2000t na fca utovareno u vozilo kupca. Međutim, ova cena figurira na terenu i kao opcija na CPT, bez preciznijeg objašnjenja da li će se na preuzimanju tražiti određeni kvalitet robe.


SOJA ZRNO

Kako nedelja odmiče, nema velikih promena na tržištu soje. Ponude i dalje veće u odnosu na tražnju. U kontaktu sa kupcima dobijamo iste odgovore, da čekaju pad cene i da će se tad odlučivati na trgovanje. Što se tiče ponuda, ponuđene cene za danas su u rasponu od 44.5-44.8 din/kg+PDV. Primetno je da svakim danom, ponuđači kojima je hitno da prodaju robu, spuštaju cenu. Trgovanja danas nismo beležili.