Osvrt na tržište za 31.08.2023.- stoka

STOKA

Bikovi simentalci su ponuđeni po ceni od 314,81 din/kg+PDV, jagnjad po ceni od 370 din/kg+PDV. Prasad farmska su oglašena po ceni od 450 do 500 din/kg+PDV, prasad mini farme po ceni od 450 din/kg+PDV. Tovne svinje farmske su ponuđene po ceni od 280 din/kg+PDV, i po toj ceni su realizovane. Tovne svinje mini farme su ponuđene po ceni od 270 din/kg+PDV i po toj ceni su istrgovane. 

Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu cena od 47 do 60 din/kom+PDV. U ponudi smo imali i 18-nedeljne koke nosilje po ceni od 800 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 670 do 680 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 540 do 545 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 425 do 429 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 700 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK od 550 do 564 din/kg+PDV. U odnosu na prethodnu nedelju korigovane su cene svinjskog mesa na više, jer su se i tovljenici za ovu nedelju trgovali po jačim cenama u odnosu na prethodnu.