Subvencionisanje poljoprivrede EU kroz ozelenjavanje poljoprivrednog zemljišta

Oko polovine površine Evropske unije je poljoprivredno zemljište. Poljoprivrednici se ponašaju kao upravnici sela; oni oblikuju pejzaže i svojim radom farmeri obezbeđuju javna dobra korisna za sve. Međutim, poljoprivrednici za život zavise i od prirodnih resursa, kao što su zemljište i voda. Na poljoprivredne aktivnosti utiču klimatski događaji, stanje životne sredine, biodiverzitet i kvalitet vode.

„Zeleno direktno plaćanje“ (ili „ozelenjavanje“) podržava poljoprivrednike koji usvajaju ili održavaju poljoprivredne prakse koje doprinose ekološkim i klimatskim ciljevima EU. Ozelenjavanjem EU nagrađuje poljoprivrednike za očuvanje prirodnih resursa i obezbeđivanje javnih dobara, što su koristi za javnost koje se ne odražavaju na tržišne cene.

Zemlje EU moraju da odvoje 30% svoje podrške dohotku na „ozelenjavanje“.

Ekološka plaćanja u praksi

Ciljevi ozelenjavanja

Oko polovine površine Evropske unije je poljoprivredno zemljište. Poljoprivrednici se ponašaju kao upravnici sela; oni oblikuju pejzaže i svojim radom farmeri obezbeđuju javna dobra korisna za sve. Međutim, poljoprivrednici za život zavise i od prirodnih resursa, kao što su zemljište i voda. Na poljoprivredne aktivnosti utiču klimatski događaji, stanje životne sredine, biodiverzitet i kvalitet vode.

„Zeleno direktno plaćanje“ (ili „ozelenjavanje“) podržava poljoprivrednike koji usvajaju ili održavaju poljoprivredne prakse koje doprinose ekološkim i klimatskim ciljevima EU. Ozelenjavanjem EU nagrađuje poljoprivrednike za očuvanje prirodnih resursa i obezbeđivanje javnih dobara, što su koristi za javnost koje se ne odražavaju na tržišne cene.

Zemlje EU moraju da odvoje 30% svoje podrške dohotku na „zelenjavanje“.

Novi CAP: 2023-27

U junu 2021. godine, nakon opsežnih pregovora između Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije, postignut je dogovor o reformi zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Ovaj sporazum je zvanično usvojen 2. decembra 2021., a nova ZPP će početi 1. januara 2023.

Prema novom CAP-u, biće napravljene promene u postojećim sistemima uslovljavanja i ozelenjavanja koji će odražavati veće zelene ambicije i doprineti ciljevima Evropskog zelenog dogovora . Ovo uključuje uvođenje eko-šema, koje će pružiti snažnije podsticaje za poljoprivredne prakse koje su pogodne za klimu i životnu sredinu. Do 2023. godine važe aktuelne mere, u skladu sa odredbama prelazne uredbe ZPP .

Ekološka plaćanja u praksi

Poljoprivrednici dobijaju zeleno direktno plaćanje ako se pridržavaju tri obavezne prakse koje su od koristi za životnu sredinu (naročito zemljište i biodiverzitet).

Diverzifikacija useva: veća raznolikost useva čini tlo i ekosisteme otpornijim.

Održavanje trajnih travnjaka: travnjaci podržavaju sekvestraciju ugljenika i štite biodiverzitet (staništa).

Posvetiti 5% obradivog zemljišta područjima koja su korisna za biodiverzitet: područja sa ekološkim fokusom (EFA), na primer drveće, žive ograde ili zemljište koje je ostavilo ugar koji poboljšava biodiverzitet i staništa.

Diverzifikacija useva

Gazdinstva sa više od 10 ha obradivog zemljišta moraju da uzgajaju najmanje dva useva, dok su na gazdinstvima sa više od 30 ha potrebna najmanje tri useva. Glavni usev ne sme da pokriva više od 75% zemljišta. Postoje izuzeci od pravila, u zavisnosti od pojedinačne situacije. Na primer, poljoprivrednici sa velikim delom travnjaka, što je samo po sebi ekološki korisno.

Održavanje trajnih travnjaka

Odnos trajnih travnjaka i poljoprivrednog zemljišta određuju zemlje EU na nacionalnom ili regionalnom nivou (sa marginom fleksibilnosti od 5%). Štaviše, zemlje EU određuju područja ekološki osjetljivih trajnih travnjaka. Poljoprivrednici ne mogu orati ili pretvarati trajne travnjake u ovim područjima.

Ekološki fokus područja

Poljoprivrednici sa obradivim zemljištem većim od 15 ha moraju osigurati da najmanje 5% njihove zemlje bude EFA kako bi se očuvao i poboljšao biodiverzitet na farmama.

Izuzeci

Pravila o ozelenjavanju ne važe za poljoprivrednike koji su se odlučili za šemu malih farmera, iz administrativnih razloga i razloga proporcionalnosti.

Organski farmeri automatski dobijaju platu za ozelenjavanje za svoju farmu, jer se smatra da kroz prirodu svog posla obezbeđuju ekološke prednosti.

Mogu se primeniti i drugi izuzeci, u zavisnosti od individualne situacije farmera.

Alternative ozelenjavanju

Zemlje EU mogu dozvoliti poljoprivrednicima da ispune jedan ili više zahteva za ozelenjavanjem kroz ekvivalentne prakse. Ekvivalentne prakse moraju biti zasnovane na agro-ekološkim šemama u okviru programa ruralnog razvoja zemalja EU ili nacionalnih/regionalnih šema sertifikacije.

Svaka zemlja EU osigurava da poljoprivrednici koji koriste alternativne prakse nemaju koristi od podrške dohotku i iz fondova obaveznog ozelenjavanja i fondova za ruralni razvoj.

Kazne za nepoštovanje

Poljoprivrednici koji ne poštuju pravila ozelenjavanja dobijaju manje novca. Takva smanjenja odražava broj hektara koji su identifikovani kao neusklađeni, uzimajući u obzir prirodu zahteva za ozelenjavanjem.

Od 2017. godine, nacionalne vlade mogu nametnuti administrativne kazne pored smanjenja ekoloških plaćanja. Administrativne kazne moraju biti proporcionalne, u zavisnosti od težine i obima nepoštovanja.