Osvrt na tržište za 19.06.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - voće i povrće. Danas smo u ponudi imali prve količine belog luka, po ceni od 150 din/kg+PDV. Vađenje crnog luka napreduje kako je i planirano, a vađenje šargarepe je odgođeno zbog vremenskih prilika.

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Mala potražnja i interesovanje za sojinu sačmu zastupljeno je i dalje. Ponuđači prijavljuju male obime trgovanja i upita za nabavku ove komponente. Od ponuda danas smo beležili sojinu sačmu u Velikom Gradištu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, dok se sačma u Somboru nudila po ceni od 42,5 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - žitarice i uljarice. Tokom današnjeg dana interesovanje za cenu ječma rod 2019 se i dalje nastavilo. Kako saznajemo na terenu neki otkupljivači su danas izašli sa cenom od 16,2 din/kg+PDV prema poljoprivrednim proizvođačima. Ponuđači su danas nudili ječam, ali bez cene, pa samim tim danas nismo beležili trgovanje ječmom. 

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.06.2019. - subvencije i regulative. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministar zdravlja donose PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRERADU DUVANA

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - voće i povrće. Vreme je najzad dopustilo da se krene sa vađenjem crnog luka, pa smo tako danas u ponudi imali crni luk, po ceni od 48 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i mladi krompir, po ceni od 37 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje DRUGI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - žitarice i uljarice. Tokom današnjeg dana bilo je takođe interesovanja za cenu ječma. Kako saznajemo na terenu u nekim mestima je već žetva počela, s tim da ima dosta zelenih zrna u klasu i da je vlaga visoka, dok s druge strane u nekim mestima je žetva prolongirana zbog vremena. Ponuda ječma rod 2019 se danas kretala po ceni od 16 din/kg+PDV, pa smo samim tim beležili realizaciju ječma rod 2019 po ceni od 15,7 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. I danas u ponudi suncokretova sačma u Zrenjaninu i vitalu. Cene su i dalje nepromenjene, ponušene cene su od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za suncokretovu sačmu u Vrbasu, 8t, sa odloženim plaćanjem po ceni od 25,1 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.06.2019. - žitarice i uljarice. Ponuda kukuruza je bila zadovoljavajuća, a cene u ponudi su se kretale od 15,7-16,5 din/kg+PDV. Prijavljeno je trgovanje manjih količina po ceni od 15,8 din/kg+PDV, što je u odnosu na prošlu nedelju, nešto veća cena. Mnogi izvoznici ostaju pri ceni do 16 din/kg+PDV za CPT luka, ali kako nezvanično saznajemo, na terenu su prodavci mogli postići i 15,9 din/kg+PDV na fca utovareno u vozilo kupca.