Osvrt na tržište za 12.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - voće i povrće. Kakva je ponuda povrća i voća sa prvim hladnim danima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - žitarice i uljarice. Koje cene kukuruza su bile aktuelne na tržištu posle produženog vikenda? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koliko je povećano interesovanje za suncokretovom sačmom na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.11.2019. - subvencije i regulative. Po kojoj ceni Republičke robne rezerve otkupljuju merkantilni kukuruz? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - suncokretova sačma. Kako se kretala cena suncokretove sačme na stranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - veštačko đubrivo. Šta je najviše interesovalo potencijalne kupce đubriva u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - soja zrno. Koliko je pojačano interesovanje za zrnom soje uticalo na cenu ove uljarice u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.11.-08.11.2019. - sojina sačma. Kakva je cena sojine sačme na stranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 04.11.-08.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.11.-08.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.11.-08.11.2019. - voće i povrće. Kolike količine dunje su potrebne za domaće tržište? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.